Tìm theo:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ THẠNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ THẠNH
0401924760
Số 20, đường Phú Thạnh 3, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Đặng Phạm Liên Khương
14/09/2018
14/09/2018 (Đã hoạt động 11 ngày)