Tìm theo:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ KHÍ XÂY DỰNG ANH MINH
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ KHÍ XÂY DỰNG ANH MINH
3702692036
Thửa Đất Số 1129, Tờ Bản Đồ Số 25, Quốc Lộ 13, Khu Phố 4, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Hồ Hữu Hảo
10/08/2018
09/08/2018 (Đã hoạt động 10 ngày)