Tìm theo:
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN HẢI PHÒNG
0201859070
Phòng G4 khu thương mại Gateway, Khu Đô thị, công nghiệp và, Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Đào Duy Yên
13/02/2018
12/02/2018 (Đã hoạt động 7 tháng)