Tìm theo:
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TÂN BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TÂN BÌNH
5701900590
Thôn Tân Thanh, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Hà Minh Đức
12/10/2017
12/10/2017 (Đã hoạt động 10 tháng)