Tìm theo:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HOÀNG NGUYÊN 68
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HOÀNG NGUYÊN 68
5701900657
Khu Công Nông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
Hoàng Đại Nghĩa
12/10/2017
12/10/2017 (Đã hoạt động 10 tháng)